Chcę zobaczyć PyTechBrain w akcji!

Czy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej?
Może lekcja poglądowa u Was w szkole?
Zapraszamy do kontaktu, zweryfikujemy Wasze potrzeby, doradzimy.

Poproszę o kontakt - chcę darmową lekcję pokazową

Jak można to sfinansować?

W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców i uczniów. Zgodnie z art. 54. ust. 8 rada rodziców może gromadzić fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Tym innym źródłem mogą być wpłaty uczniów za pakiety dydaktyczne PyTechBrain . Rada rodziców zamawia ustaloną z nauczycielem zajęć technicznych ilość zestawów. ABIX wystawi fakturę na radę rodziców danej szkoły.
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
Roz. IV. Art. 54. ust. 8
„W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.”


Treści nauczania - informacje ogólne

Od kilku lat wprowadzaliście Państwo do swoich szkół właściwe nauczanie na zajęciach technicznych. Było ono oparte na działaniu praktycznym z zastosowaniem bardzo trudnej metody, jaką jest metoda projektów. Taki sposób prowadzenia zajęć jest bardzo dobrze odbierany przez Waszych uczniów. Niektórzy z nich nie mogą się doczekać kolejnych lekcji, a strata chociażby jednej godziny z powodu np. apelu jest dla nich niepowetowana stratą. Takie nauczanie jest więc zgodne z oczekiwaniami uczniów, ale też z podstawami programowymi nauczania zajęć technicznych na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej oraz z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest też ono wierne kanonowi wypracowanemu przez dziesiątki lat. Niezależnie jak nazwiemy ten przedmiot: zajęcia techniczne, technika czy prace ręczne, zawsze uczniowie uczyli się na tym przedmiocie przez działanie, przetwarzali różne materiały w oparciu o rysunek techniczny za pomocą narzędzi, przyborów i urządzeń. Nie tylko podstawa programowa zajęć technicznych obliguje nas do nauczania praktycznego, ale też czasy, w jakich przyszło żyć naszym dzieciom. Wszechobecna komputeryzacja, wirtualizacja życia i bierne spędzanie czasu przed telewizorami mają ogromny wpływ, często negatywny na rozwój dzieci. Tym bardziej w szkołach należy utrzymać praktyczny charakter tego przedmiotu. Na zajęciach technicznych nawet najwspanialszy podręcznik, nawet darmowy nie zastąpi radości tworzenia różnorodnych konstrukcji. Zapowiedziane zmiany nie zabraniają Państwu tak pracować. Ustawodawca jedynie nie refunduje uczniom zakupu materiałów tzw. plastyczno-technicznych, które rodzic musi kupić swojemu dziecku. Tak jak nie można uczyć plastyki bez farbek, kredek, bloków, kleju itp., tak zajęcia techniczne nie mogą być realizowane bez materiałów (drewna, metalu, tworzywa sztucznego, tkanin, papieru itp.) oraz podstawowych narzędzi do ich obróbki. Nauczyciele swoje decyzje, co do wyboru podręczników lub ewentualnych zmian programów nauczania będą zobligowani konsultować z Radami Rodziców. Zapewne nie będzie problemu, aby wyjaśnić rodzicom, dlaczego w przypadku zajęć technicznych czy plastycznych ponoszą koszty. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie określa, że każdy nauczyciel (więc również nauczyciel zajęć technicznych) ma prawo wyboru programu i metod pracy z uczniami, które w jego pojęciu są najwłaściwsze, aby zrealizować cele kształcenia określone w podstawie programowej. Żadna grupa nauczycieli, jak i dyrektor nie mają prawa zmusić nauczyciela zajęć technicznych do wyboru darmowego podręcznika, który może być zaproponowany np. w ramach pakietu dowolnego wydawnictwa. Jeżeli już taka sytuacja się zdarzy, to nauczyciel nie ma obowiązku z niego korzystać, bądź może wykorzystać go częściowo (np. w przygotowaniu uczniów do karty rowerowej w szkole podstawowej).